Hindi | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Tóm lại...
संक्षेप में...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Tóm lại...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Về tổng thể...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Pentru a evalua lucrarea în general
Nhìn chung...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Pentru a evalua lucrarea în general
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
हम यह देख सकते हैं कि...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
... có thể giúp chứng tỏ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Nhìn nhận một cách khách quan...
... के अनुसार
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze