Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
يستعرض هذا البحث أسباب...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
هدفنا هو أنْ...
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

تعني... بحكم التعريف...
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
يشير مصطلح... إلى...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
من المهم التأكيد على...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
سنَصُبّ تركيزنا على...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta