Daneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introducerea generală a unui subiect
众所周知...
Det er et velkendt faktum at...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introducerea generală a unui subiect
如今,大家普遍认为...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
我们审视...等方面。
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
在此分析基础上,我们论证...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
在...领域,学者们普遍认为...
Et vedvarende emne i...er...
Introducerea temelor principale
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Accentuarea importanței studiului dvs.
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
这项研究探寻...的原因
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
近期相关研究的作者建议...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
我们的目的是...
Vores formål er at...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

根据定义,...的意思是...
Ved definition...betyder...
Definirea unui anumit cuvânt
在这篇论文中,术语...的意思是...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definirea unui anumit cuvânt
明确...的定义很重要
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definirea unui anumit cuvânt
术语...指...
Termet... henviser til...
Definirea unui anumit cuvânt
根据标准模型,...可以被定义为...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
根据...,...被定义为...
Ifølge..., defineres...som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...普遍被认为是指...
...forståes sædvanligvis som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
提到...,通常我们想到的是...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
两个简短的例子可以解释这一概念。
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
强调...很重要
Det er vigtigt at understrege...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
我们的关注点在...
Vores fokus er på...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最后,我们应该明确对...的定义
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
我们的意思是...
Hvad vi mener er at...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
就此可以提供几种解释。
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
根据...,其他学者认为...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

那么核心问题是:...将如何影响...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
研究表明多种因素与...相关
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...发现...和...存在重要关联
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta