Română | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introducerea generală a unui subiect
众所周知...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introducerea generală a unui subiect
如今,大家普遍认为...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
我们审视...等方面。
Trecând din nou în revistă factorii...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
在此分析基础上,我们论证...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
在...领域,学者们普遍认为...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducerea temelor principale
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Accentuarea importanței studiului dvs.
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
这项研究探寻...的原因
Această lucrare explorează cauzele...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
近期相关研究的作者建议...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
我们的目的是...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

根据定义,...的意思是...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definirea unui anumit cuvânt
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definirea unui anumit cuvânt
明确...的定义很重要
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definirea unui anumit cuvânt
术语...指...
Termenul...se referă la...
Definirea unui anumit cuvânt
根据标准模型,...可以被定义为...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
根据...,...被定义为...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...普遍被认为是指...
...este înțeles ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
提到...,通常我们想到的是...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
两个简短的例子可以解释这一概念。
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
强调...很重要
Este important să accentuăm...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
我们的关注点在...
Atenţia noastră este acum asupra...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最后,我们应该明确对...的定义
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
我们的意思是...
Ceea ce vrem să spunem este...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
就此可以提供几种解释。
Mai multe explicaţii au fost oferite.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
根据...,其他学者认为...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

那么核心问题是:...将如何影响...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
研究表明多种因素与...相关
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...发现...和...存在重要关联
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta