Română | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introducerea generală a unui subiect
Det er et velkendt faktum at...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introducerea generală a unui subiect
Generelt set er det i dag aftalt at...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Trecând din nou în revistă factorii...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Et vedvarende emne i...er...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducerea temelor principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Accentuarea importanței studiului dvs.
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Această lucrare explorează cauzele...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Vores formål er at...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Ved definition...betyder...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definirea unui anumit cuvânt
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definirea unui anumit cuvânt
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definirea unui anumit cuvânt
Termet... henviser til...
Termenul...se referă la...
Definirea unui anumit cuvânt
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ifølge..., defineres...som...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...forståes sædvanligvis som...
...este înțeles ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det er vigtigt at understrege...
Este important să accentuăm...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vores fokus er på...
Atenţia noastră este acum asupra...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Hvad vi mener er at...
Ceea ce vrem să spunem este...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta