Esperanto | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Introducerea generală a unui subiect
It is a well-known fact that…
Estas konata fakto, ke...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
A great deal is being written and said about…
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Introducerea generală a unui subiect
It is generally agreed today that…
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
We then review the factors…
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We build on this analysis to identify…
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A persistent theme in...is…
Daura temo en... estas...
Introducerea temelor principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
This research explores the causes of…
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
The authors of more recent studies have proposed that…
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Our purpose is to…
Nia celo estas...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

By definition… means…
Per difino... signifas...
Definirea unui anumit cuvânt
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Definirea unui anumit cuvânt
It is important to be clear about the definition of…
Estas grave, havi certe la difino de...
Definirea unui anumit cuvânt
The term… refers to…
La termino... rilatas al...
Definirea unui anumit cuvânt
The standard model suggests that… can be defined as…
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
According to..., …is defined as…
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
…is commonly understood to mean…
...estas kutime komprenita por signifi...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
What we usually have in mind when we talk about… is…
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Two brief examples might clarify this concept.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
It is important to emphasize…
Gravas emfazi...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Our focus is on…
Nia fokuso estas sur...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finally, we should clarify our definition of…
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
What we mean is that…
Kion ni volas diri, estas ke...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Several explanations have been offered.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
We can characterize these explanations as being rooted in…
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Following..., scholars have argued that …
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

The central question then becomes: how might… affect…?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...found a significant correlation between… and…
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta