Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
Estas konata fakto, ke...
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Daura temo en... estas...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Nia celo estas...
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Per difino... signifas...
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
Estas grave, havi certe la difino de...
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
La termino... rilatas al...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...estas kutime komprenita por signifi...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Gravas emfazi...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Nia fokuso estas sur...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Kion ni volas diri, estas ke...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta