Franceză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Introducerea generală a unui subiect
On tunnettu tosiasia, että...
C'est un fait bien connu que...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Introducerea generală a unui subiect
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De nos jours, il est convenu que...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Nous analyserons ensuite les points...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Itsepintainen perusajatus... on...
Un thème récurrent est...
Introducerea temelor principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Ce travail explore les causes de...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tarkoituksemme on...
Notre but est de...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Määritelmältään...tarkoittaa...
Par définition... signifie...
Definirea unui anumit cuvânt
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Definirea unui anumit cuvânt
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Definirea unui anumit cuvânt
Termi... viittaa...
Le terme... fait référence à...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mukaan ... määritellään...
Selon..., ...est défini en tant que...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...est communément compris comme...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
On tärkeää painottaa...
Il est important de mettre en valeur...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Keskitymme...
Nous concentrons notre attention sur...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Tarkoitamme tällä, että...
Ce que nous entendons par là est que...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Useita selityksiä on tarjottu.
Plusieurs explications ont été proposées.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Nämä selitykset kumpuavat...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta