Germană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Introducerea generală a unui subiect
On tunnettu tosiasia, että...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Introducerea generală a unui subiect
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Itsepintainen perusajatus... on...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Introducerea temelor principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tarkoituksemme on...
Unsere Intention ist, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Määritelmältään...tarkoittaa...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definirea unui anumit cuvânt
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Definirea unui anumit cuvânt
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Definirea unui anumit cuvânt
Termi... viittaa...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mukaan ... määritellään...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
On tärkeää painottaa...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Keskitymme...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Tarkoitamme tällä, että...
Damit meinen wir...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Useita selityksiä on tarjottu.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Nämä selitykset kumpuavat...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta