Italiană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Introducerea generală a unui subiect
On tunnettu tosiasia, että...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Introducerea generală a unui subiect
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Seppure è unanime che...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Itsepintainen perusajatus... on...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introducerea temelor principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Questa ricerca esplora le cause di...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tarkoituksemme on...
Il mio obiettivo è quello di...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Määritelmältään...tarkoittaa...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definirea unui anumit cuvânt
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
In questo contesto il termine indica...
Definirea unui anumit cuvânt
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definirea unui anumit cuvânt
Termi... viittaa...
Il termine... si riferisce a...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mukaan ... määritellään...
Secondo... il termine assume il significato di...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...indica generalmente...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
On tärkeää painottaa...
È importante enfatizzare...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Keskitymme...
Ci concentreremo su...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
In conclusione è necessario definire il significato di...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Tarkoitamme tällä, että...
Quello che si intende dire con questo è che...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Useita selityksiä on tarjottu.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Nämä selitykset kumpuavat...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta