Japoneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introducerea generală a unui subiect
On tunnettu tosiasia, että...
これは周知の事実だが、・・・
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introducerea generală a unui subiect
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
・・・・と言われているが、・・・
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Itsepintainen perusajatus... on...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introducerea temelor principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Accentuarea importanței studiului dvs.
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
最近では・・・・と言われているが、
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tarkoituksemme on...
私たちの目的は・・・・
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Määritelmältään...tarkoittaa...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definirea unui anumit cuvânt
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definirea unui anumit cuvânt
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definirea unui anumit cuvânt
Termi... viittaa...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definirea unui anumit cuvânt
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mukaan ... määritellään...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
On tärkeää painottaa...
・・・・を強調することは重要である。
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Keskitymme...
私たちは・・・・に重点を置いている。
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Tarkoitamme tällä, että...
私たちが意味しているのは・・・・
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Useita selityksiä on tarjottu.
複数の例が見受けられる。
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Nämä selitykset kumpuavat...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta