Spaniolă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Introducerea generală a unui subiect
On tunnettu tosiasia, että...
Ya es bien sabido que...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Mucho se ha escrito sobre...
Introducerea generală a unui subiect
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Examinaremos los factores...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Itsepintainen perusajatus... on...
Un tema persistente en... es...
Introducerea temelor principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Esta investigación explora las causas de...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tarkoituksemme on...
Tenemos como propósito...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Määritelmältään...tarkoittaa...
...es por definición...
Definirea unui anumit cuvânt
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definirea unui anumit cuvânt
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Es importante entender correctamente la definición de...
Definirea unui anumit cuvânt
Termi... viittaa...
El término... se refiere a...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mukaan ... määritellään...
De acuerdo con..., ... se define como...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... se entiende como...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
On tärkeää painottaa...
Es importante enfatizar...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Keskitymme...
Nuestro punto de enfoque será...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Tarkoitamme tällä, että...
Queremos decir...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Useita selityksiä on tarjottu.
Se han ofrecido varias explicaciones...
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Nämä selitykset kumpuavat...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
X encontró una relación significativa entre... y ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta