Maghiară | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introducerea generală a unui subiect
これは周知の事実だが、・・・
Közismert tény, miszerint...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Rengeteg anyag szól arról...
Introducerea generală a unui subiect
・・・・と言われているが、・・・
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utána áttekintjük a tényezőket...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducerea temelor principale
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Accentuarea importanței studiului dvs.
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
最近では・・・・と言われているが、
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
私たちの目的は・・・・
A célunk, hogy...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definirea unui anumit cuvânt
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
・・・・を強調することは重要である。
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
私たちは・・・・に重点を置いている。
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
私たちが意味しているのは・・・・
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
複数の例が見受けられる。
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta