Română | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Para responder esta questão deve-se observar...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introducerea generală a unui subiect
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introducerea generală a unui subiect
É consenso geral que...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Analisa-se agora os fatores...
Trecând din nou în revistă factorii...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Esta análise visa identificar...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Um tópico/ assunto frequente em...é...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducerea temelor principale
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Accentuarea importanței studiului dvs.
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Această lucrare explorează cauzele...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Por definição, ... significa...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definirea unui anumit cuvânt
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definirea unui anumit cuvânt
É importante deixar claro a definição de...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definirea unui anumit cuvânt
O termo...refere-se à/ao...
Termenul...se referă la...
Definirea unui anumit cuvânt
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
De acordo com...,...é definido(a) como...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...geralmente significa...
...este înțeles ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
É importante enfatizar que...
Este important să accentuăm...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
O foco é em/no/na...
Atenţia noastră este acum asupra...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
O que se quer dizer é...
Ceea ce vrem să spunem este...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Diversas explicações foram dadas.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...encontrou significante correlação entre...e...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta