Japoneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introducerea generală a unui subiect
Este cunoscut tuturor faptul că...
これは周知の事実だが、・・・
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Multe s-au spus și s-au scris despre...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introducerea generală a unui subiect
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
・・・・と言われているが、・・・
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Trecând din nou în revistă factorii...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
O temă recurentă in domeniul...este...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introducerea temelor principale
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Accentuarea importanței studiului dvs.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Această lucrare explorează cauzele...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorii mai multor studii recente au propus...
最近では・・・・と言われているが、
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
私たちの目的は・・・・
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Prin definiție, ... înseamnă...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definirea unui anumit cuvânt
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definirea unui anumit cuvânt
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definirea unui anumit cuvânt
Termenul...se referă la...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definirea unui anumit cuvânt
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Conform ..., ...este definit ca fiind...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...este înțeles ca...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Este important să accentuăm...
・・・・を強調することは重要である。
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Atenţia noastră este acum asupra...
私たちは・・・・に重点を置いている。
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Ceea ce vrem să spunem este...
私たちが意味しているのは・・・・
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Mai multe explicaţii au fost oferite.
複数の例が見受けられる。
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Urmând..., experții au demonstrat că...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta