Rusă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Introducerea generală a unui subiect
Este cunoscut tuturor faptul că...
Хорошо известно, что...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Multe s-au spus și s-au scris despre...
О... было уже многое написано и сказано...
Introducerea generală a unui subiect
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Сегодня принято считать, что...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Trecând din nou în revistă factorii...
Вспомним о таких фактах, как...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
O temă recurentă in domeniul...este...
Постоянной темой... является...
Introducerea temelor principale
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Această lucrare explorează cauzele...
Это исследование посвящено изучению причин...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorii mai multor studii recente au propus...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Нашей целью является...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Prin definiție, ... înseamnă...
...обычно определяют как...
Definirea unui anumit cuvânt
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Definirea unui anumit cuvânt
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Необходимо четко разъяснить определение...
Definirea unui anumit cuvânt
Termenul...se referă la...
Термин... относится к...
Definirea unui anumit cuvânt
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Согласно..., ... может быть определено как...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...este înțeles ca...
... обычно понимают как ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Este important să accentuăm...
Важно подчеркнуть...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Atenţia noastră este acum asupra...
Мы сфокусировались на...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Наконец, дадим определение слова...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Ceea ce vrem să spunem este...
Мы имеем в виду, что...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Предлагаются различные толкования
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Urmând..., experții au demonstrat că...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta