Spaniolă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Introducerea generală a unui subiect
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ya es bien sabido que...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Mucho se ha escrito sobre...
Introducerea generală a unui subiect
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Trecând din nou în revistă factorii...
Examinaremos los factores...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
O temă recurentă in domeniul...este...
Un tema persistente en... es...
Introducerea temelor principale
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Această lucrare explorează cauzele...
Esta investigación explora las causas de...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorii mai multor studii recente au propus...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tenemos como propósito...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Prin definiție, ... înseamnă...
...es por definición...
Definirea unui anumit cuvânt
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definirea unui anumit cuvânt
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Es importante entender correctamente la definición de...
Definirea unui anumit cuvânt
Termenul...se referă la...
El término... se refiere a...
Definirea unui anumit cuvânt
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Conform ..., ...este definit ca fiind...
De acuerdo con..., ... se define como...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...este înțeles ca...
... se entiende como...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Este important să accentuăm...
Es importante enfatizar...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Atenţia noastră este acum asupra...
Nuestro punto de enfoque será...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Ceea ce vrem să spunem este...
Queremos decir...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Se han ofrecido varias explicaciones...
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Urmând..., experții au demonstrat că...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta