Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
كما يبدو جليًّا من...، ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
تكشف الأرقامُ أنّ...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
كما هو متقّع، ...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
وفقاً للإحصائيّات...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
من الناحية الإحصائيّة
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute