Greacă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

To může být vidět z..., že...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Pentru a explica date brute
Jak je možno vidět z..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Pentru a explica date brute
Zdá se, že údaje naznačují...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Pentru a explica date brute
Čísla ukazují, že...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Pentru a explica date brute
Z údajů je zřejmé, že...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Pentru a explica date brute
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Výsledky této studie ukazují, že...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...pozitivně koreloval(a) s...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak se dalo předpokládat,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Dané statistiky ukazují, že...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Podle daných statistických údajů...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisticky řečeno...
Στατιστικά μιλώντας...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute