Engleză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

从...可以看出...
It can be seen from… that…
Pentru a explica date brute
从...可以看出...
As can be seen from…, …
Pentru a explica date brute
这些数据可以表明...
The data would seem to suggest that…
Pentru a explica date brute
数据表明...
The figures reveal that…
Pentru a explica date brute
从这些数据可以看出...
From the figures it is apparent that…
Pentru a explica date brute
几个值得注意的结果是...
Several noteworthy results were…
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
目前研究结果表明...
The results of the present study demonstrate that…
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...的数字上升/下降/保持不变。
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
与...有关的数据...上升/下降了
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...和...呈正相关
...was positively correlated with…
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
正如所预测的,...
As predicted, …
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
这一发现和X的论点是一致的,即...
This finding is consistent with X's contention that…
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
此发现进一步确认X的主张,即...
This finding reinforces X's assertion that…
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
与X的发现一致,...和...呈正相关
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

统计数据显示...
The statistics show that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
根据数据统计,...
According to the statistics…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
通过数据统计,可以看出...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据数据统计,...
Statistically speaking…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据统计数据,我们可以推测...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute