Greacă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

从...可以看出...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Pentru a explica date brute
从...可以看出...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Pentru a explica date brute
这些数据可以表明...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Pentru a explica date brute
数据表明...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Pentru a explica date brute
从这些数据可以看出...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Pentru a explica date brute
几个值得注意的结果是...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
目前研究结果表明...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...的数字上升/下降/保持不变。
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
与...有关的数据...上升/下降了
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...和...呈正相关
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
正如所预测的,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
这一发现和X的论点是一致的,即...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
此发现进一步确认X的主张,即...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
与X的发现一致,...和...呈正相关
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

统计数据显示...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
根据数据统计,...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
通过数据统计,可以看出...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据数据统计,...
Στατιστικά μιλώντας...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据统计数据,我们可以推测...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute