Maghiară | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

从...可以看出...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Pentru a explica date brute
从...可以看出...
Amint látható ....
Pentru a explica date brute
这些数据可以表明...
Az adatok alapján ...
Pentru a explica date brute
数据表明...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Pentru a explica date brute
从这些数据可以看出...
Az ábrákon látható, hogy ...
Pentru a explica date brute
几个值得注意的结果是...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
目前研究结果表明...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...的数字上升/下降/保持不变。
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
与...有关的数据...上升/下降了
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...和...呈正相关
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
正如所预测的,...
Ahogy várható volt ....
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
这一发现和X的论点是一致的,即...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
此发现进一步确认X的主张,即...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
与X的发现一致,...和...呈正相关
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

统计数据显示...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
根据数据统计,...
A statisztikák szerint ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
通过数据统计,可以看出...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据数据统计,...
Statisztikai szempontból ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据统计数据,我们可以推测...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute