Olandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

从...可以看出...
Uit ... blijkt dat ...
Pentru a explica date brute
从...可以看出...
Zoals ... aantoont, ...
Pentru a explica date brute
这些数据可以表明...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Pentru a explica date brute
数据表明...
De cijfers onthullen dat ...
Pentru a explica date brute
从这些数据可以看出...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Pentru a explica date brute
几个值得注意的结果是...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
目前研究结果表明...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...的数字上升/下降/保持不变。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
与...有关的数据...上升/下降了
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...和...呈正相关
... verhoudt zich positief tot ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
正如所预测的,...
Zoals voorspeld, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
这一发现和X的论点是一致的,即...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
此发现进一步确认X的主张,即...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
与X的发现一致,...和...呈正相关
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

统计数据显示...
De statistieken tonen aan dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
根据数据统计,...
Volgens de statistieken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
通过数据统计,可以看出...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据数据统计,...
Statistisch gezien ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据统计数据,我们可以推测...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute