Chineză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det kan ses ud fra... at...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
Hvilket kan ses ud fra..., ...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
Det ser ud til at dataene foreslår at...
这些数据可以表明...
Pentru a explica date brute
Figurerne afslører at...
数据表明...
Pentru a explica date brute
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
从这些数据可以看出...
Pentru a explica date brute
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
几个值得注意的结果是...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
目前研究结果表明...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...的数字上升/下降/保持不变。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
与...有关的数据...上升/下降了
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var absolut korreleret med...
...和...呈正相关
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som forudset,...
正如所预测的,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dette resultat styrker X's påstand om at...
此发现进一步确认X的主张,即...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistikkerne viser at...
统计数据显示...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
I følge statistikkerne...
根据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
通过数据统计,可以看出...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisk set...
据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
据统计数据,我们可以推测...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute