Rusă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det kan ses ud fra... at...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Pentru a explica date brute
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Pentru a explica date brute
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Pentru a explica date brute
Figurerne afslører at...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Pentru a explica date brute
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Pentru a explica date brute
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var absolut korreleret med...
... хорошо сочеталось с ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som forudset,...
Как мы и предполагали...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistikkerne viser at...
Статистика показывает, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
I følge statistikkerne...
Согласно статистике...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisk set...
Статистиически...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute