Spaniolă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det kan ses ud fra... at...
A partir de... se puede observar que...
Pentru a explica date brute
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como se puede ver en...
Pentru a explica date brute
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Los datos parecen sugerir que...
Pentru a explica date brute
Figurerne afslører at...
La figuras revelan que...
Pentru a explica date brute
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Con base en las figuras se puede notar que...
Pentru a explica date brute
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Varios resultados relevantes fueron...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var absolut korreleret med...
... fue asociado positivamente con...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som forudset,...
Como se predijo...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistikkerne viser at...
Las estadísticas muestran que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
I følge statistikkerne...
Según las estadísticas,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisk set...
Desde el punto de vista estadístico...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute