Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det kan ses ud fra... at...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Figurerne afslører at...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var absolut korreleret med...
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som forudset,...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistikkerne viser at...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
I følge statistikkerne...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisk set...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute