Esperanto | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
La ciferoj malkaŝas, ke...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
...estis pozitive korelaciita kun...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
Kiel antaŭdiris,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
La statistikoj montras, ke...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
Laŭ la statistiko...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
Statistike parolante...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute