Chineză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Ĝi povas esti vidita de... tio...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
这些数据可以表明...
Pentru a explica date brute
La ciferoj malkaŝas, ke...
数据表明...
Pentru a explica date brute
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
从这些数据可以看出...
Pentru a explica date brute
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
几个值得注意的结果是...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
目前研究结果表明...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...的数字上升/下降/保持不变。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
与...有关的数据...上升/下降了
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...estis pozitive korelaciita kun...
...和...呈正相关
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kiel antaŭdiris,...
正如所预测的,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

La statistikoj montras, ke...
统计数据显示...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Laŭ la statistiko...
根据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
通过数据统计,可以看出...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistike parolante...
据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
据统计数据,我们可以推测...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute