Italiană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Pentru a explica date brute
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Come si può osservare da...., ...
Pentru a explica date brute
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
I dati sembrano suggerire che...
Pentru a explica date brute
La ciferoj malkaŝas, ke...
I grafici rivelano che...
Pentru a explica date brute
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Dal grafico si rende evidente che...
Pentru a explica date brute
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Alcuni dati degni di nota sono...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...estis pozitive korelaciita kun...
... è direttamente proporzionale a...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kiel antaŭdiris,...
Come già annunciato...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

La statistikoj montras, ke...
La statistica mostra che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Laŭ la statistiko...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistike parolante...
Parlando in termini statistici...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute