Maghiară | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Pentru a explica date brute
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Amint látható ....
Pentru a explica date brute
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Az adatok alapján ...
Pentru a explica date brute
La ciferoj malkaŝas, ke...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Pentru a explica date brute
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Az ábrákon látható, hogy ...
Pentru a explica date brute
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...estis pozitive korelaciita kun...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kiel antaŭdiris,...
Ahogy várható volt ....
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

La statistikoj montras, ke...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Laŭ la statistiko...
A statisztikák szerint ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistike parolante...
Statisztikai szempontból ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute