Turcă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Ĝi povas esti vidita de... tio...
...'den görülebileceği üzere ...
Pentru a explica date brute
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Pentru a explica date brute
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Pentru a explica date brute
La ciferoj malkaŝas, ke...
Sayılar gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Pentru a explica date brute
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...estis pozitive korelaciita kun...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kiel antaŭdiris,...
Tahmin edildiği üzere ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

La statistikoj montras, ke...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Laŭ la statistiko...
İstatistiklere göre ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistike parolante...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute