Portugheză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

... on nähtävissä, että...
Pode ser visto de/do/da...que...
Pentru a explica date brute
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Pentru a explica date brute
Aineisto viittaa siihen, että...
Os dados sugerem que...
Pentru a explica date brute
Luvut osoittavat, että...
A figura revela que...
Pentru a explica date brute
Lukujen perusteella on selvää, että...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Pentru a explica date brute
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alguns números significativos foram...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...foi positivamente correlacionado com...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kuten ennustettu, ...
Como previsto,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Tilastot näyttävät, että...
As estatísticas mostram que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastojen mukaan...
De acordo com as estatísticas...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastollisesti puhuen...
Estatisticamente falando...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute