Rusă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

... on nähtävissä, että...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Pentru a explica date brute
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Pentru a explica date brute
Aineisto viittaa siihen, että...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Pentru a explica date brute
Luvut osoittavat, että...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Pentru a explica date brute
Lukujen perusteella on selvää, että...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Pentru a explica date brute
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... хорошо сочеталось с ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kuten ennustettu, ...
Как мы и предполагали...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Tilastot näyttävät, että...
Статистика показывает, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastojen mukaan...
Согласно статистике...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastollisesti puhuen...
Статистиически...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute