Finlandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

On peut voir avec... que...
... on nähtävissä, että...
Pentru a explica date brute
Comme il peut être vu avec..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Pentru a explica date brute
Les informations semblent suggérer que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Pentru a explica date brute
Les chiffres révèlent que...
Luvut osoittavat, että...
Pentru a explica date brute
Au regard des chiffres, il est clair que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Pentru a explica date brute
Plusieurs résultats notables furent...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Une corrélation fut établie entre...et...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Comme prévu, ...
Kuten ennustettu, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Les statistiques montrent que...
Tilastot näyttävät, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Selon les statistiques...
Tilastojen mukaan...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistiquement parlant...
Tilastollisesti puhuen...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute