Română | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

On peut voir avec... que...
Din faptul că...reiese...
Pentru a explica date brute
Comme il peut être vu avec..., ...
După cum putem observa din...,....
Pentru a explica date brute
Les informations semblent suggérer que...
Datele par să sugereze faptul că...
Pentru a explica date brute
Les chiffres révèlent que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Pentru a explica date brute
Au regard des chiffres, il est clair que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Pentru a explica date brute
Plusieurs résultats notables furent...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Une corrélation fut établie entre...et...
...a fost corelat pozitiv cu...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Comme prévu, ...
După cum am anticipat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Les statistiques montrent que...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Selon les statistiques...
Conform statisticilor...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Au regard des statistiques, on peut observer que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistiquement parlant...
Din punct de vedere statistic...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute