Olandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Uit ... blijkt dat ...
Pentru a explica date brute
Wie ... zeigt, ...
Zoals ... aantoont, ...
Pentru a explica date brute
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Pentru a explica date brute
Die Zahlen legen offen, dass...
De cijfers onthullen dat ...
Pentru a explica date brute
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Pentru a explica date brute
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... korreliert positiv mit... .
... verhoudt zich positief tot ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Wie prognostiziert, ...
Zoals voorspeld, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
De statistieken tonen aan dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Volgens de statistieken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rein statistisch gesehen,...
Statistisch gezien ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute