Română | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Din faptul că...reiese...
Pentru a explica date brute
Wie ... zeigt, ...
După cum putem observa din...,....
Pentru a explica date brute
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Datele par să sugereze faptul că...
Pentru a explica date brute
Die Zahlen legen offen, dass...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Pentru a explica date brute
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Pentru a explica date brute
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... korreliert positiv mit... .
...a fost corelat pozitiv cu...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Wie prognostiziert, ...
După cum am anticipat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Conform statisticilor...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rein statistisch gesehen,...
Din punct de vedere statistic...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute