Daneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det kan ses ud fra... at...
Pentru a explica date brute
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Pentru a explica date brute
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Pentru a explica date brute
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Figurerne afslører at...
Pentru a explica date brute
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Pentru a explica date brute
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var absolut korreleret med...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som forudset,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistikkerne viser at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
I følge statistikkerne...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisk set...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute