Turcă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
...'den görülebileceği üzere ...
Pentru a explica date brute
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Pentru a explica date brute
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Pentru a explica date brute
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Sayılar gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Pentru a explica date brute
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
İstatistiklere göre ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Στατιστικά μιλώντας...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute