Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

... से पता चलता है कि...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
आकड़ों के अनुसार
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
आकड़ों के अनुसार
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute