Cehă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Dall'osservazione dei dati si registra...
To může být vidět z..., že...
Pentru a explica date brute
Come si può osservare da...., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Pentru a explica date brute
I dati sembrano suggerire che...
Zdá se, že údaje naznačují...
Pentru a explica date brute
I grafici rivelano che...
Čísla ukazují, že...
Pentru a explica date brute
Dal grafico si rende evidente che...
Z údajů je zřejmé, že...
Pentru a explica date brute
Alcuni dati degni di nota sono...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Výsledky této studie ukazují, že...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... è direttamente proporzionale a...
...pozitivně koreloval(a) s...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Come già annunciato...
Jak se dalo předpokládat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

La statistica mostra che...
Dané statistiky ukazují, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Podle daných statistických údajů...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Parlando in termini statistici...
Statisticky řečeno...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute