Olandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Dall'osservazione dei dati si registra...
Uit ... blijkt dat ...
Pentru a explica date brute
Come si può osservare da...., ...
Zoals ... aantoont, ...
Pentru a explica date brute
I dati sembrano suggerire che...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Pentru a explica date brute
I grafici rivelano che...
De cijfers onthullen dat ...
Pentru a explica date brute
Dal grafico si rende evidente che...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Pentru a explica date brute
Alcuni dati degni di nota sono...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... è direttamente proporzionale a...
... verhoudt zich positief tot ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Come già annunciato...
Zoals voorspeld, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

La statistica mostra che...
De statistieken tonen aan dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Volgens de statistieken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Parlando in termini statistici...
Statistisch gezien ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute