Română | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Dall'osservazione dei dati si registra...
Din faptul că...reiese...
Pentru a explica date brute
Come si può osservare da...., ...
După cum putem observa din...,....
Pentru a explica date brute
I dati sembrano suggerire che...
Datele par să sugereze faptul că...
Pentru a explica date brute
I grafici rivelano che...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Pentru a explica date brute
Dal grafico si rende evidente che...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Pentru a explica date brute
Alcuni dati degni di nota sono...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... è direttamente proporzionale a...
...a fost corelat pozitiv cu...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Come già annunciato...
După cum am anticipat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

La statistica mostra che...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Conform statisticilor...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Parlando in termini statistici...
Din punct de vedere statistic...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute