Daneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det kan ses ud fra... at...
Pentru a explica date brute
・・・・に見られるように、・・・・
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Pentru a explica date brute
このデータはおそらく・・・・を示している。
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Pentru a explica date brute
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Figurerne afslører at...
Pentru a explica date brute
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Pentru a explica date brute
・・・・という注目すべき結果になった。
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var absolut korreleret med...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
予想通り、・・・・
Som forudset,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistikkerne viser at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
統計によると、・・・・
I følge statistikkerne...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
統計的に見て、・・・・
Statistisk set...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute