Olandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Uit ... blijkt dat ...
Pentru a explica date brute
・・・・に見られるように、・・・・
Zoals ... aantoont, ...
Pentru a explica date brute
このデータはおそらく・・・・を示している。
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Pentru a explica date brute
この図は・・・・ということを明らかにしている。
De cijfers onthullen dat ...
Pentru a explica date brute
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Pentru a explica date brute
・・・・という注目すべき結果になった。
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... verhoudt zich positief tot ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
予想通り、・・・・
Zoals voorspeld, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

・・・・ということをこの統計は示している。
De statistieken tonen aan dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
統計によると、・・・・
Volgens de statistieken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
統計的に見て、・・・・
Statistisch gezien ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute