Germană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Amint látható ....
Wie ... zeigt, ...
Pentru a explica date brute
Az adatok alapján ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Pentru a explica date brute
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Pentru a explica date brute
Az ábrákon látható, hogy ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... korreliert positiv mit... .
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Ahogy várható volt ....
Wie prognostiziert, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A statisztikák szerint ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisztikai szempontból ...
Rein statistisch gesehen,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute