Italiană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Pentru a explica date brute
Amint látható ....
Come si può osservare da...., ...
Pentru a explica date brute
Az adatok alapján ...
I dati sembrano suggerire che...
Pentru a explica date brute
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
I grafici rivelano che...
Pentru a explica date brute
Az ábrákon látható, hogy ...
Dal grafico si rende evidente che...
Pentru a explica date brute
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Alcuni dati degni di nota sono...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... è direttamente proporzionale a...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Ahogy várható volt ....
Come già annunciato...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
La statistica mostra che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A statisztikák szerint ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisztikai szempontból ...
Parlando in termini statistici...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute