Spaniolă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
A partir de... se puede observar que...
Pentru a explica date brute
Amint látható ....
Como se puede ver en...
Pentru a explica date brute
Az adatok alapján ...
Los datos parecen sugerir que...
Pentru a explica date brute
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
La figuras revelan que...
Pentru a explica date brute
Az ábrákon látható, hogy ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Pentru a explica date brute
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Varios resultados relevantes fueron...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... fue asociado positivamente con...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Ahogy várható volt ....
Como se predijo...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Las estadísticas muestran que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A statisztikák szerint ...
Según las estadísticas,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisztikai szempontból ...
Desde el punto de vista estadístico...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute