Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
Amint látható ....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Az adatok alapján ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Az ábrákon látható, hogy ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Ahogy várható volt ....
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A statisztikák szerint ...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisztikai szempontból ...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute